Effectiveness 4.0.: Let’s make polish pharma grow! Together!

ZGŁOŚ UDZIAŁ

do 28 czerwca 2019 taniej

SCHEMAT FORUM

DZIEŃ 1 - 15 października 2019

SESJA PLENARNA PHARMA 360° PLANET

RÓWNOLEGŁE SESJE SPECJALISTYCZNE

Strategies, Governmental Affairs & Legal Regulations

Marketing & Digital Revolution, Omnich@nnel & e-Communication

Sales Strategy, Commercial Excellence & Data Challenge

Distribution & Supply Chain Excellence

People, Field Force Motivation & Leadership Development

RÓWNOLEGŁE WARSZTATY TEMATYCZNE

#1

#2

#3

#4

#5

PHARMA PARTY

DZIEŃ 2 - 16 października 2019

RÓWNOLEGŁE SESJE SPECJALISTYCZNE

Strategies, Governmental Affairs & Legal Regulations

Marketing & Digital Revolution, Omnich@nnel & e-Communication

Sales Strategy, Commercial Excellence & Data Challenge

Distribution & Supply Chain Excellence

People, Field Force Motivation & Leadership Development

DZIEŃ 1 - 15 października

SESJA PLENARNA:
LET’S ANSWER TODAY’S AND FUTURE’S CHALLENGES. TOGETHER!

08:00

Rejestracja i poranna kawa

08:45

Powitanie i gra networkingowa

Aleksandra Schoen-Żmijowa, Managing Director BU, BRAVE.

09:00

Wystąpienie Ministra Zdrowia

Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia, MINISTERSTWO ZDROWIA

09:25

Q&A session

09:40

Inspiracja nie całkiem „out of the box”: Innowacje technologiczne w medycynie, a etyka lekarska

Prof. dr hab.n.med. Marek Krawczyk, KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ, TRANSPLANTACYJNEJ I WĄTROBY, b.Rektor WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

10:05

Q&A session

10:10

Dokąd zmierzamy? Panorama prawna rynku: perspektywy, zagrożenia i nowe szanse przemysłu farmaceutycznego w Polsce

Prelegenta zaprezentujemy wkrótce

10:30

Q&A session

10:35

Okiem Prezesów organizacji i firm:

Najważniejsze bariery w rozwoju przemysłu farmaceutycznego w Polsce – co możemy wspólnie zdziałać, by branża spełniała oczekiwania swych interesariuszy i rosła pomimo permanentnych zmian

Dorota Hryniewiecka-Firlej, Poland Country Manager & GIP Poland Lead, Prezes, Vice Chairman, PFIZER, INFARMA, PRACODAWCY RP
Magdalena Lisiecka, Managing Director, JANSSEN
Irena Rej, Prezes, IZBA GOSPODARCZA FARMACJA POLSKA
Krzysztof Kopeć, Prezes Zarządu, POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO
Jacek Mazurkiewicz, General Manager, ABBVIE
Andrzej Stachnik, Prezes, ZWIĄZEK PRACODAWCÓW HURTOWNI FARMACUTYCZNYCH

11:05

Przerwa na kawę i networking

11:25

Okiem Prezesów firm farmaceutycznych i medycznych:

Digital revolution in pharma & medical – jak na poziomie strategicznym wpisać myślenie „cyfrowe” do organizacji – czy nadążamy za przyszłością?

Robert Gruszczyński, General Director, KLOSTERFRAU HEALTHCARE
Tomasz Németh, President of Managament Board, General Director of Pharmaceutical Operations, GEDEON RICHTER
Michał Nitka, General Manager Central & Eastern Europe, TEVA PHARMACEUTICALS
Maciej Trybulec, Prezes Zarządu, SANOFI PASTEUR

11:55

Prelekcja Partnera Forum:

Digital transformation for pharma

Prelegenta zaprezentujemy wkrótce

12:15

Q&A session

12:20

To już nie tylko leki! Pharma & Medical – czy jesteśmy gotowi w świecie IoT, digital revolution na redefinicję myślenia o sektorach farmaceutycznym i medycznym, jako holistycznym systemie, który wspólnie ma „dostarczyć zdrowie”? Jak wpisać wspólne działania w patient journey?

Anna Kasprzak, Vice President Central and Eastern Europe, MEDTRONIC
Marcin Bruszewski, General Manager Poland & Baltics, PHILIPS HEALTHCARE
Kolejnych Uczestników panelu zaprezentujemy wkrótce

12:50

Podsumowanie sesji plenarnej

12:55

Przerwa na lunch i podział na 5 sesji równoległych

DZIEŃ 1 - 15 października

Strategies, Governmental Affairs & Legal Regulations

Efektywny dialog z wszystkimi interesariuszami rynku-również Płatnikiem i Regulatorami, by Pacjent miał dostęp do bezpiecznych nowoczesnych leków!

Sesja rozpoczyna się po sesji plenarnej

BY PACJENT MIAŁ W PEŁNI DOSTĘP DO BEZPIECZNYCH NOWOCZESNYCH LEKÓW

13:50

Czy Polska jest gotowa na innowacje? Deliver „connected value”! Pacjent, HCP i Płatnik, Jak usytuować trzech interesariuszy w centrum strategii firmy? Wyzwania i nowe szanse

Jacek Mazurkiewicz, General Manager, ABBVIE

14:15

Q&A session

14:20

Leki biologiczne – przyszłe kierunki

Michał Nitka, General Manager Central & Eastern Europe, TEVA PHARMACEUTICALS

14:45

Q&A session

14:50

Prawne zmiany na horyzoncie – jakie wyzwania nas czekają w najbliższym czasie i w dalszej perspektywie

Prelegenta zaprezentujemy wkrótce

15:10

Q&A session

15:15

Zmiany legislacyjne dotyczące refundacji leków – ich wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i stabilność systemu ochrony zdrowia

Krzysztof Kopeć, Prezes Zarządu, POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO

15:40

Q&A session

15:45

Przerwa na kawę

16:00

Agile in Pharma – jak w praktyce zarządzać (nieustanną) zmianą na rynku farmaceutycznym
case study: ROCHE

Marta Wielondek, Head Central Eastern Europe Roche Diabetes Care, ROCHE
 • Definicja Agile
 • Ludzie w Agile
 • Pharma w Agile

16:25

Q&A session

16:30

Oczekujemy na potwierdzenie tematu

Jarek Oleszczuk, General Manager, CEO, ASTRAZENECA

16:55

Q&A session

17:00

Przerwa na kawę i na wybór warsztatu

18:15

Zakończenie części merytorycznej Forum

18:20

Pharma Party- zapraszamy na koktajl!

21:30

Zakończenie pierwszego dnia Forum

DZIEŃ 2 - 16 października

08:30

Rejestracja i poranna kawa

09:00

Rozpoczęcie drugiego dnia oraz krótkie podsumowanie

USPRAWNIĆ POLSKI SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

09:10

Jakie możliwości przynosi digitalizacja w ochronie zdrowia – jak usprawnić polski system ochrony zdrowia w oparciu o analitykę danych

Katarzyna Kolasa, Profesor ALK Health Economics, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

09:35

Q&A session

09:45

Prelekcja partnera Forum

Prelegenta zaprezentujemy wkrótce

10:05

Q&A session

10:10

Real-World Data, New Data Generation i Patient Outcomes – jak wpływają na praktykę podejmowania decyzji refundacyjnych?

Stefan Bogusławski, Ekspert w Zakresie Systemu Ochrony Zdrowia
 • Czego potrzebuje decydent w procesie podejmowania decyzji o refundacji leku
 • Jakie dane wspierające evidence based decisions są dostępne w Polsce? Jak ich używać
 • Co zmieni się w najbliższych latach w zakresie źródeł danych RWE

10:35

Q&A session

10:45

Przerwa na kawę i rozmowy kuluarowe

11:05

Pay – per – performance – czyli jak efektywnie realizować wydatki w ochronie zdrowia i płacić za efekt zdrowotny – „Funduszy jest mało i tylko rozsądne planowanie budżetów na najefektywniejsze technologie zdrowotne przyniesie korzyść społeczną”

Sebastian Schubert, Head of Market Access, BAYER

11:30

Q&A session

11:40

Dyskusja panelowa:

Jak poradzić sobie z dynamiką zmian legislacyjnych w Polsce – „co nie wyszło a co jeszcze może wyjść i co jeszcze można poprawić”

Artur Krzyżanowski, Medical & Market Access Director Poland, Russia&CIS, Baltics&Ukraine, Medical Nutrition Division, NUTRICIA
Sebastian Schubert, Head of Market Access, BAYER
Andrzej Smyk, EMEA Medical Affairs Director, Neurology & Immunology Biopharma, Medical Affairs, MERCK

12:10

Aktywna polityka lekowa w obszarze leczenia biologicznego – Polska, a Unia Europejska

Radunka Cvejić, Director Market Access & Policy, Central & Eastern Europe, MYLAN

12:35

Q&A session

12:45

LUNCH

13:45

Temat zaprezentujemy wkrótce

Katarzyna Dubno, Public Affairs & Market Access Director, Wiceprezes, ADAMED, POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO

14:10

Q&A session

14:20

Temat zaprezentujemy wkrótce

Agnieszka Krzyżanowska, Health Economic, Market Access and Reimbursement Head, JANSSEN

14:45

Q&A session

14:55

Medical Affairs jako funkcja nie tylko wspierająca, ale strategiczna dla cyklu życia produktu leczniczego

Andrzej Smyk, EMEA Medical Affairs Director, Neurology & Immunology Biopharma, Medical Affairs, MERCK

15:20

Q&A session

15:30

Zakończenie Konferencji

DZIEŃ 1 - 15 października

Marketing & Digital Revolution, Omnich@nnel & e-Communication

Digitalizacja, e-marketing oraz efektywna i efektowna komunikacja wielokanałowa z HCP i pacjentami: nowe taktyki, narzędzia i mierzalność!

Sesja rozpoczyna się po sesji plenarnej

USE OMNIPOWER OF OMNICHANNEL

13:50

Dyskusja panelowa marketerów:

Nowy, wielokanałowy marketing w sektorze farmaceutycznym

Dorota Wysocka, Multichannel Marketing Manager, ROCHE
Ewa Tomala-Żelechowska, Strategy & Sales Director, QAH
Mariusz Borkowski, Business Unit Director, ADAMED
Kolejnych Uczestników panelu zaprezentujemy wkrótce
 • Główne trendy w komunikacji branżowej 2020
 • Lekarze millenialsi vs silver generation- do kogo kierujemy dziś przekaz
 • Ku omnichannel- miejsce digitalu w strategii marketingowej
 • Jak narzędzia digital wspierają konkretne działania marketerów

14:20

Efektywna orkiestracja kanałów komunikacji do’s & don’ts

Prelegenta zaprezentujemy wkrótce
 • Orkiestracja marketingu wielokanałowego w sektorze farmaceutycznym
 • Skuteczność poszczególnych kanałów osobno i razem
 • Dobre i złe praktyki wykorzystania marketingu wielokanałowego

14:45

Q&A session

14:50

Efektywny omnichannel for pharma- czynniki sukcesu i nowe narzędzia

Prelegenta zaprezentujemy wkrótce

15:10

Q&A session

15:15

W jaki sposób marketer może przeprowadzić swoją kampanię przez siły sprzedaży
case study: GSK

Radosław Kropielnicki, Public Vaccines Portfolio Manager, GSK
 • „Przepraszam, muszę to odebrać” czyli cyfryzacja relacji w marketingu i sprzedaży, co dziś znaczy „być tu i teraz”?
 • Dlaczego marketing automation nie zadziała w pharmie, co to znaczy „masowa personalizacja”
 • Magnificient 7 – czy musi być zrealizowane przez wizyty 1:1 czy może być przeprowadzone przez różne kanały
 • W jaki sposób marketer powinien zabrać się za organizację kampanii typu multichannel (stakeholder map, insights generation)
 • Przedstawiciel klientem marketera czy jednym z kanałów komunikacji?
 • Efekty zastosowanego podejścia na przykładach: wdrożenie kanału 1:1 email, optymalizacja webinarów
 • Czym możemy wygrać?

15:40

Q&A session

15:45

Przerwa na kawę

16:00

Nowe strategie budowania zaangażowania – trigger marketing
case study: ADAMED

Mariusz Borkowski, Business Unit Director, ADAMED
 • Dlaczego digital marketing nie działa?
 • Nowy sposób na budowanie lojalności
 • Konwersja na sprzedaż

16:25

Q&A session

16:30

Omnichannel – szansa czy zagrożenie
case study: POLPHARMA

Grzegorz Firczyk, Dyrektor Działu eMarketingu, POLPHARMA
 • Główne trendy w komunikacji branżowej 2020
 • Lekarze millenialsi vs silver generation - do kogo kierujemy dziś przekaz
 • Ku omnichannel - miejsce digital w strategii marketingowej

16:55

Q&A session

17:00

Przerwa na kawę i na wybór warsztatu

18:15

Zakończenie części merytorycznej Forum

18:20

Pharma Party- zapraszamy na koktajl!

21:30

Zakończenie pierwszego dnia Forum

DZIEŃ 2 - 16 października

08:30

Rejestracja i poranna kawa

09:00

Rozpoczęcie drugiego dnia oraz krótkie podsumowanie

UNIQUE CUSTOMER EXPERIENCE- ZAANGAŻUJ PACJENTA I HCP POPRZEZ SPÓJNE DOŚWIADCZENIE W WIELU KANAŁACH

09:10

Jak budować zaangażowanie lekarzy millenialsów w całym spectrum kanałów komunikacji
case study: PFIZER

Rafał Kowalczyk, Multichannel Marketing Manager, PFIZER - oczekujemy na potwierdzenie

09:35

Q&A session

09:45

Prelekcja partnera Forum

Prelegenta zaprezentujemy wkrótce

10:05

Q&A session

10:10

Patient centric approach – jak generować unikalne CX w omnichannel, by prawdziwie zaangażować Pacjenta
case study: EGIS

Przemysław Rudowski, Digital Brand Manager, EGIS

10:35

Q&A session

10:45

Przerwa na kawę i rozmowy kuluarowe

11:05

Customer engagement & retention in pharma- zaangażuj HCP i Pacjenta – to wielkie wyzwanie!
case study: BIOCODEX

Aleksander Grudziński, Digital & Consumer Communication Manager Marketing , BIOCODEX

11:30

Q&A session

11:40

HCP & Patient experience
case study: MSD

Marcin Majchrowicz, Digital Marketing Team Manager, MSD

12:05

Q&A session

12:10

And the winner is… content! Jak skutecznie angażować konsumentów budując ekosystem digitalowy
case study: NESTLE HEALTH SCIENCE

Anna Sztupecka-Podawca, Regional Digital & Ecommerce Manager (CEE), NESTLE HEALTH SCIENCE
 • Jak stworzyć efektywny ekosystem digital oparty na contencie
 • Myślisz, że nie masz danych? Digital rękę Ci poda - online’owe ślady behawioralne
 • Generowanie contentu dzięki agregacji danych z różnych źródeł
 • Klientocentryzm w praktyce - odpowiadanie na realne potrzeby konsumentów

12:35

Q&A session

12:45

LUNCH

13:45

Identifying human needs in digital – jak nie zapomnieć o ludzkiej twarzy digitalu

Magdalena Pabjasz, Senior E-marketing & Media Manager, Dywizja Żywności Medycznej, NUTRICIA

14:10

Q&A session

14:20

Growth hacking – kolejny #buzzword czy podejście którego możemy się nauczyć od start-upów
case study: ROCHE

Dorota Wysocka, Multichannel Marketing Manager, ROCHE

14:45

Q&A session

MARKETING & SALES TOGETHER- EFFECTIVE E-COMMERCE FOR PHARMA

14:55

E-retail apteczny jutro, czyli jakie trendy obserwować?

Piotr Krauze, Digital Marketing Manager, MYLAN

15:20

Q&A session

15:30

Efektywny e-retailing w pharma- jak producent może wpływać na sukces w e-commerce

Paweł Niechciał, Digital Manager, ALLERGAN
 • Jak producent może realnie wspierać e-retailera
 • Wpływ rich contentu na sprzedaż
 • Innowacje w komunikacji wspierającej sprzedaż- nowe technologie i wsparcie influencerów

15:55

Q&A session

16:05

Zakończenie Konferencji

DZIEŃ 1 - 15 października

Sales Strategy, Commercial Excellence & Data Challenge

Efektywne strategie sprzedażowe i dobrane do nich zwinne taktyki, by trafniej odpowiadać na dzisiejsze wyzwania- nowe wizje, innowacyjne narzędzia oraz dane

Sesja rozpoczyna się po sesji plenarnej

EFFECTIVENESS 4.0 IN SALES – INNOWACJE I ZWINNE TAKTYKI W SPRZEDAŻY W PHARMA

13:50

Dyskusja panelowa:

Sprzedaż 2020 – Efektywność 4.0 w sprzedaży – ludzie vs technologie

Panelistów zaprezentujemy wkrótce

14:20

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić człowieka w procesie sprzedaży

Maciej Trybulec, Prezes Zarządu, SANOFI PASTEUR

14:45

Q&A session

14:50

Kosmiczna rewolucja w sprzedaży

Prelegenta zaprezentujemy wkrótce

15:10

Q&A session

15:15

Digital revolution in sales – efektywna cyfryzacja procesów sprzedażowych
case study: NEUCA

Daniel Wojtkiewicz, Sales Director, NEUCA
 • Digitalizacja w sprzedaży - cel czy narzędzie
 • Granice efektywności cyfryzacji
 • Co dalej - Robotyzacja, AI, czy jednak człowiek?

15:40

Q&A session

15:45

Przerwa na kawę

DATA EXCELLENCE FOR PHARMA

16:00

Dane, budowanie relacji i… – czyli jak szyć ofertę skrojoną na miarę prawdziwych potrzeb Klienta
case study: MEDICARE

Sebastian Ruszkiewicz, Dyrektor ds. Lecznictwa Zamkniętego, MEDICARE

16:25

Q&A session

16:30

Temat zaprezentujemy wkrótce
case study: ACCORD HEALTH

Paulina Romaniszyn, Commercial Director, ACCORD HEALTH

16:55

Q&A session

17:00

Przerwa na kawę i na wybór warsztatu

18:15

Zakończenie części merytorycznej Forum

18:20

Pharma Party- zapraszamy na koktajl!

21:30

Zakończenie pierwszego dnia Forum

DZIEŃ 2 - 16 października

08:30

Rejestracja i poranna kawa

09:00

Rozpoczęcie drugiego dnia oraz krótkie podsumowanie

09:10

Efektywne prognozowanie sprzedaży – czynniki sukcesu i wyzwania: S&OP, planowanie a prognozowanie
case study: NUTRICIA MEDYCZNA

Jan Lompart, Menadżer ds. Prognozowania Sprzedaży, Dywizja Żywności Medycznej, NUTRICIA
 • Kiedy i dlaczego warto wdrożyć proces S&OP
 • Jak mierzyć efektywność procesu S&OP
 • Różnica pomiędzy planowaniem a prognozowaniem sprzedaży

09:35

Q&A session

09:45

„Data is the new oil”- jak wykorzystać moc nowego paliwa w sprzedaży

Prelegenta zaprezentujemy wkrótce

10:05

Q&A session

10:10

Data-driven sales- co oznacza w praktyce branży farmaceutycznej

Prelegenta zaprezentujemy wkrótce

10:35

Q&A session

10:45

Przerwa na kawę i rozmowy kuluarowe

11:00

Kontynuację programu sesji zaprezentujemy wkrótce

Prelegenta zaprezentujemy wkrótce

DZIEŃ 1 - 15 października

Distribution & Supply Chain Excellence

Efektywna dystrybucja- prawo, współpraca i dialog uczestników łańcucha oraz osiąganie doskonałości operacyjnej w supply chain

Sesja rozpoczyna się po sesji plenarnej

EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA POMIMO ZMIAN NA RYNKU

13:50

Panorama rynku dystrybucji w Polsce i Europie – najważniejsze trendy i wyzwania

Michał Pilkiewicz, Director Supplier Services East Europe, IQVIA
 • Zmiany na rynku farmaceutycznym i wyzwania dla dystrybucji
 • Modele biznesowe hurtowni i sieci aptecznych
 • Jak do zmian na rynku dostosowuje się producent

14:15

Q&A session

14:20

Wpływ serializacji na rynek farmaceutyczny – doświadczenia po wprowadzeniu dyrektywy fałszywkowej

Michał Kaczmarski, Prezes, KRAJOWA ORGANIZACJA WERYFIKACJI AUTENTYCZNOSCI LEKÓW „KOWAL”

14:40

Q&A session

14:45

DYSKUSJA PANELOWA:

Jak działać efektywnie pomimo nieustannych zmian prawnych i rynkowych – obraz rynku dystrybucji w perspektywie najbliższych lat

Ewa Królikowska, CEE Supply Chain & Poland Commercial Director, Distribution Vice-President, TEVA PHARMACEUTICALS
Wojciech Lewiński, Head of Distribution, AMGEN
Ryszard Tiszler, Dyrektor Działu Logistyki, PAUL HARTMANN
Grzegorz Zenka, Supply Chain Manager, POLPHARMA
 • Odwrócony łańcuch dystrybucji
 • Serializacja i ZSMOPL
 • Marka własna i siła sieci
 • Digital revolution
 • Zmiany w transporcie
 • Brak ludzi w logistyce

15:15

Prelekcja partnera Forum

Prelegenta zaprezentujemy wkrótce

15:35

Q&A session

15:40

Przerwa na kawę

POSTAW NA WSPÓŁPRACĘ W SUPPLY CHAIN

16:00

Co z opieką farmaceutyczną? Jak mogłaby wyglądać efektywna współpraca producenta i apteki w tym obszarze

Marcin Piskorski, Prezes, ZWIĄZEK PRACODAWCÓW APTECZNYCH PHARMANET

16:25

Q&A session

16:30

DYSKUSJA PANELOWA:

Warunki efektywnego dialogu w supply chain: Dystrybutorzy, Sieci apteczne, Apteki właścicielskie, Producenci- jak współpracować by być bardziej efektywnymi

Magdalena Czerniewicz, Prezes, WGA
Rafał Olejok, National Distribution Manager, SALVEO
Wojciech Wielgus, Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu, COSMEDICA
Kolejnych Uczestników panelu zaprezentujemy wkrótce

17:00

Przerwa na kawę i na wybór warsztatu

18:15

Zakończenie części merytorycznej Forum

18:20

Pharma Party- zapraszamy na koktajl!

21:30

Zakończenie pierwszego dnia Forum

DZIEŃ 2 - 16 października

08:30

Rejestracja i poranna kawa

09:00

Rozpoczęcie drugiego dnia oraz krótkie podsumowanie

OPTYMALIZACJA, SEGMENTACJA I INNOWACJA, BY MAKSYMALIZOWAĆ SATYSFAKCJĘ KLIENTA I MINIMALIZOWAC KOSZTY

09:10

Direct distribution i łańcuch szyty na miarę oczekiwań Klienta
case study: AMGEN

Wojciech Lewiński, Head of Distribution, AMGEN
 • Direct distribution vs indirect distribution – analiza modelów dystrybucji
 • Direct distribution a efektywność biznesowa – budowanie przewagi rynkowej
 • Modele operacyjne, współpraca z LSP, receivable management

09:35

Q&A session

09:45

Prelekcja Partnera Forum

Prelegenta zaprezentujemy wkrótce

10:05

Q&A session

10:10

Automatyzacja w supply chain i dystrybucji – jak cyfryzacja procesów wpływa na wzrost efektywności zarządzania supply chain
case study: TEVA

Ewa Królikowska, CEE Supply Chain & Poland Commercial Director, Distribution Vice-President, TEVA PHARMACEUTICALS

10:35

Q&A session

10:45

Przerwa na kawę i rozmowy kuluarowe

11:05

Ludzie na magazynach i w supply chain – jak ich rekrutować, rozwijać i motywować
case study: USP ZDROWIE

Rozalia Wojciechowska, Head of Supply Chain, USP Zdrowie

11:30

Q&A session

11:40

Optymalizacja supply chain – praktyczne przykłady do wdrożenia już jutro oraz innowacyjne narzędzia optymalizujące dystrybucję

Jarosław Lipczyński, b. Dyrektor ds. Łańcucha Dostaw

12:05

Q&A session

12:10

Optymalizacja początkowego odcinka łańcucha- planowanie zasobów produkcyjnych na bazie informacji z supply chain
case study: LEK

Tomasz Marchewa, Head SCM, Novartis Technical Operations, Platform Solids Europe, LEK
 • W jakim horyzoncie czasowym należy planować, aby maksymalizować satysfakcję klienta i minimalizować koszty
 • Jakie zasoby organizacji planować i przy użyciu jakich narzędzi

12:35

Q&A session

12:45

LUNCH

13:45

Wymagania legislacyjne: serizalizacja, ZSMOPL i inne oraz ich wpływ na procesy w łańcuchu dostaw dla kanału standardowego oraz ecommerce

Aneta Wawrzyniak, Manager Łańcucha Dostaw, PGF

14:10

Q&A session

14:20

Temat zaprezentujemy wkrótce
case study: SALVEO

Rafał Olejok, National Distribution Manager, SALVEO

14:45

Q&A session

14:50

DYSKUSJA PANELOWA NA PODSUMOWANIE:

Co dziś decyduje o sukcesie w dystrybucji i supply chain – Jak dziś budować przewagę konkurencyjną w tym obszarze?

Rozalia Wojciechowska, Head of Supply Chain, USP Zdrowie
Kolejnych Uczestników panelu zaprezentujemy wkrótce

15:20

Zakończenie Konferencji

DZIEŃ 1 - 15 października

People, Field Force Motivation & Leadership Development

Efektywny zespół zarządzany przez prawdziwego lidera- jak znaleźć, utrzymać, rozpalić i rozkochać najlepszych

Sesja rozpoczyna się po sesji plenarnej

EFEKTYWNY LIDERSHIP W PRAKTYCE- JAK PRZEWODZIĆ NAJLEPSZYMI LUDZMI

13:50

An effective team managed by a real leader – how to find, maintain, ignite and engage the best people
case study: MERCK

Selen Zeydanli Bisson, General Manager Biopharma Poland and Baltics Cluster Managing Director, MERCK

14:15

Q&A session

14:20

Jak efektywnie przyciągnąć najlepszych pracowników i motywować ich nieustannie, gdy już u nas są
case study: ALLERGAN

Jolanta Dilling-Nowińska, Prezes Zarządu, ALLERGAN
 • Dotrzyj w innowacyjny sposób! Nowe media. Jak efektywnie wykorzystać digital w rekrutacji
 • Rozpieść ich, ale nie rozpuść!- Wellbeing w branży farmaceutycznej
 • Postaw na rozwój- oczekiwana ścieżka kariery

14:45

Q&A session

14:50

Liderem możesz się urodzić, ale możesz się nim też stać- jak stwarzać charyzmatycznych i efektywnych przywódców, za którymi pójdą ludzie

15:10

Q&A session

15:15

Efektywna komunikacja pionowa i pozioma w organizacji
case study: FRESENIUS KABI

Maciej Chmielowski, Managing Director, FRESENIUS KABI

15:40

Q&A session

15:45

Przerwa na kawę

16:00

Nowy typ lidershipu dla pharma, jako odpowiedź na wyzwanie efektywności 4.0.
case study: SANDOZ

Alexander Bondarenko, Head BU RX & Specialty, SANDOZ

16:25

Q&A session

16:30

Jak w świecie ,,czarnych łabędzi” napędzać zespół do skutecznych działań? Co uczynić by 1+1 >2
case study: SERVIER

Maciej Lejcuś, National Sales Director, SERVIER
 • Synergia działania
 • Empowerment
 • Zaufanie i kultura firmy

16:55

Q&A session

17:00

Przerwa na kawę i na wybór warsztatu

18:15

Zakończenie części merytorycznej Forum

18:20

Pharma Party- zapraszamy na koktajl!

21:30

Zakończenie pierwszego dnia Forum

DZIEŃ 2 - 16 października

08:30

Rejestracja i poranna kawa

09:00

Rozpoczęcie drugiego dnia oraz krótkie podsumowanie

PEOPLE MOTIVATION & FIELD FORCE EXCELLENCE- POSTAW NA LUDZI!

09:10

Efektywne zarządzanie wielopokoleniowoscią i millenialsami, którzy „są zupełnie inni, niż poprzednie pokolenia, inaczej ich trzeba motywować, inaczej z nimi rozmawiać”
case study: ASTRAZENECA PHARMA

Maksymilian Świniarski, Business Unit Director, CVRM, ASTRAZENECA PHARMA

09:35

Q&A session

09:45

Skuteczne i niebanalne strategie i techniki motywowania zespołu

Prelegenta zaprezentujemy wkrótce

10:05

Q&A session

10:10

Jak w dzisiejszym pędzie do bycia naj…, nie zagubić tego co najważniejsze: znaczenie wartości w budowaniu Zespołu
case study: CELGENE

Marzena Sosnowska, Project Lead Poland & Baltic, CELGENE

10:35

Q&A session

10:45

Przerwa na kawę i rozmowy kuluarowe

11:05

Jak efektywnie (i efektownie) rozwijać pracowników – oczekujemy na potwierdzenie
case study: BAXTER

Jarosław Kossakowski, Sales Manager, Medication Delivery, BAXTER

11:30

Q&A session

11:40

DYSKUSJA PANELOWA:

Nowy typ przedstawiciela na miarę XXI wieku – czyli kto?

Jarosław Kossakowski, Sales Manager, Medication Delivery, BAXTER
Kolejnych Uczestników panelu zaprezentujemy wkrótce

12:10

Temat zaprezentujemy wkrótce
case study: NUTRICIA

Martyna Malczewska-Malak, Dyrektor Sprzedaży, Dyrektor Zarządzający na kraje Bałtyckie i Ukrainę, Dywizja Żywności Medycznej, NUTRICIA

12:35

Q&A session

12:45

LUNCH

13:45

Efektywny KAM
case study: MSD

Tomasz Radaczyński, Hospital Speciality, Business Unit Lead, MSD

14:10

Q&A session

14:20

Temat zaprezentujemy wkrótce
case study: BOEHRINGER INGELHEIM

Małgorzata Wanke, National Sales Manager, BOEHRINGER-INGELHEIM

14:45

Q&A session

14:55

Temat zaprezentujemy wkrótce
case study: Eli Lilly

Magdalena Stachowicz, National Field Force Dire, ELI LILLY

15:20

Q&A session

15:30

Zakończenie Konferencji

Warsztaty to okazja do zdobycia jeszcze większej porcji praktycznej wiedzy w nieformalnej atmosferze i w bardziej kameralnym gronie. Ilość miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Do wyboru następujące grupy warsztatowe:

1. Jak wybrać dobrą markę i uniknąć sporu?

Marta Koremba, Partner, Współkieruje Praktyką Własności Intelektualnej, BIRD & BIRD
Katarzyna Bieliszczuk, Associate w Zespole Własności Intelektualnej, BIRD & BIRD

 

# Daleko od INN, czyli marka nie może być nazwą rodzajową

# Daleko od konkurencji, czyli marka nie może wprowadzać w błąd

# Daleko od sądu, czyli jak unikać i rozwiązywać spory

2. Komunikacja ery robotów w firmie farmaceutycznej
Case study ASTRA ZENECA PHARMA

Mateusz Zabolski, Digital Transformation Manager, ASTRA ZENECA

 

# Czym jest robot i dlaczego musi mieć imię

# Era robotów, nie taka straszna, o ile wytłumaczona

# Sposoby i kanały efektywnej komunikacji

3. Value based medicine

Prelegenta zaprezentujemy wkrótce

4. Big data and Customer Intelligence for pharma

Prelegenta zaprezentujemy wkrótce

5. Nowy typ przedstawiciela na miarę XXI wieku potrzebny już dziś !

Prelegenta zaprezentujemy wkrótce